پروژه شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان (ایریکو)

این پروژه شامل تهیه،ساخت و نصب سازه سازه فلزی پروژه شرکت توسعه صنایع و ریلی ایرانیان (ایریکو) به وزن سازه 800 تن در جاده ابهر به تاکستان می باشد که در سال 1396 توسط شرکت ژیوار صنعت کانیار انجام شده است.

 مشخصات كلي و احجام پروژه:

 

 • کارفرمای اصلی : شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان (ایریکو) 
 • پیمانکار : شرکت ژیوار صنعت کانیار
 • وزن سازه : 800 تن
 • موضوع پیمان : تهیه ، ساخت و نصب سازه فلزی پروژه شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان (ایریکو)
 • تاریخ اتمام : 1396
 • مدت قرارداد: 8 ماه

آدرس: کیلومتر 17 جاده ابهر به تاکستان ، روبروی روستای فروه، خیابان ساینا ، کارخانه توسعه صنایع ریلی ایرانیان (ایریکو)

 • موقعیت پروژه:
  -----
 • منطقه:
  -----
 • نوع پروژه اجرایی:
  مجتمع تجاری