پروژه اداری – تجاری جهانشهر

...

مشخصات كلي و احجام پروژه:

 • کارفرمای اصلی : آقای خیابانی 
 • مشاورکارفرما:مهندسین مشاور مهان سازه
 • پیمانکار ساخت: خصوصی 
 • وزن سازه فلزی: 300 تن
 • پیمانکار سازه فلزی : شرکت ژیوار صنعت کانیار
 • موضوع پیمان: تهیه، ساخت و نصب سازه فلزی ساختمان
 • تاریخ اتمام قرارداد: 1391
 • مدت قرارداد: 3 ماه
 • آدرس : کرج ، بلوار جمهوری شمالی جنب کوی بیژن

 • موقعیت پروژه:
  -----
 • منطقه:
  -----
 • نوع پروژه اجرایی:
  پل