پروژه طرح توسعه داروسازی جالینوس

این پروژه شامل تهیه و ساخت ، حمل و نصب سازه فلزی طرح توسعه شرکت داروسازی جالینوس به وزن 450 تن می باشد. شرکت داروسازی جالینوس به منظور گسترش فعالیت های خود در زمینه تهیه و پخش دارو اقدام به ساخت ساختمان مرکزی نموده . اتمام ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان مذکور توسط شرکت ژیوار صنعت کانیار انجام شده است. 

 

مشخصات كلي و احجام پروژه:

 • تهیه، ساخت و نصب سازه فلزی پروژه طرح توسعه داروسازی جالینوس
 • کارفرمای اصلی: شرکت داروسازی جالینوس
 • پیمانکار: شرکت ژیوار صنعت کانیار
 • وزن سازه : 450تن
 • موضوع پیمان: تهیه، ساخت ، حمل و نصب سازه فلزی پروژه طرح توسعه شرکت داروسازی جالینوس
 • تاریخ اتمام: 1396
 • مدت قرارداد 2ماه
 • آدرس: جاده مخصوص کیلومتر 10خیابان 23پلاک 18شرکت داروسازی جالینوس      

 

 • موقعیت پروژه:
  تهران
 • منطقه:
  -----
 • تاریخ شروع پروژه:
  جمعه, 01 دی 1396
 • نوع پروژه اجرایی:
  مجتمع تجاری