ساختمان‌هاي قوه قضاييه

در راستاي برنامه نوسازي ساختمان دادسراهاي استان تهران، ساخت سه مجتمع قضايي امور سرپرستي، ناحيه 10 و ناحيه 25 به شركت هنزا واگذار گرديد تا در مدت يك‌سال  به بهره‌برداري برسند. از قابليت‌هاي اين ساختمان‌ها مي‌توان استفاده از آسانسور‌هاي Kone و چيلرهاي تراكمي سنچوري نام برد.

مشخصات كلي و احجام پروژه:

 • نوع قرارداد: تامین متریال و ساخت (PC)
 • كارفرما: معاونت اجرايي حوزه رياست قوه قضاييه
 • مشاور: مهندسان مشاور معماري شهرسازي آتي طرح
 • تاریخ شروع عملیات اجرایی: مرداد 1395
 • مدت قرارداد: 12 ماه

سطح اشغال:

 • ساختمان امور سرپرستی: 921 مترمربع
 • ساختمان دادسرای ناحیه 10: 1109 مترمربع
 • ساختمان دادسرای ناحیه 25: 1533 مترمربع

مساحت زيربنا:

 • ساختمان امور سرپرستی: 5889 مترمربع
 • ساختمان دادسرای ناحیه 10: 6856 مترمربع
 • ساختمان دادسرای ناحیه 25: 8630 مترمربع

تسهيلات بهره برداري:

 • آسانسور شرکت Kone
 • فن كويل ساراول
 • هواسازهاي ساراول
 • چيلر تراكمي سنچوري

 • موقعیت پروژه:
  تهران
 • منطقه:
  -----
 • تاریخ شروع پروژه:
  جمعه, 01 مرداد 1395
 • تاریخ پایان پروژه:
  شنبه, 31 تیر 1396
 • نوع پروژه اجرایی:
  مجتمع تجاری