آدرس کارخانه ژیوار

شهرك صنعتي صفا دشت، بلوار فروردين، خيابان ششم شرقي، پلاك 111

کد پستی: 3164117838

تلفن: 3-65432762 (21 98+)

نمابر الکترونیکی: 43854232 (21 98+) - نمابر: 65421196 (21 98+)

info@henza-co.com

www.henza-co.com

Sat - Thu: 9:00 - 17:00

دفتر مرکزی ژیوار

تهران، خیابان سعادت‌آباد، خيابان 38 غربی، بن بست ياس، پلاك 3

کد پستی: 1997935813

تلفن: 61-88582560 (21 98+)

نمابر الکترونیکی: 88582554 (21 98+)

info@henza-co.com

www.henza-co.com

Sat - Thu: 9:00 - 17:00

ارتباط با شرکت ژیوار صنعت کانیار

شرکت ژیوار صنعت کانیار